روانشناسی روابط سمی

روانشناسی روابط سمی

هر رابطه ای کار می کند، حتی سالم ترین آنها، بنابراین اگر مشکلات فقط یک فاز عادی یا نشانه ای از یک رابطه سمی باشد چه كار بايد بكنيم؟

روانشناسی روابط سمی

مقدار کاری که باید برای ایجاد آن انجام دهيد، متفاوت از رابطه است. اگر سعی کنید روي آن کار کنید، لذت ببرید و از آن قوی تر باشید. اما اگر این کار را نکنيد و اگر مبارزه ی مداوم با شادی های کوتاه مدت باشد، باید از خودتان بپرسید که آیا ارزش دارد یا نه.

در اینجا برخی از جنبه های روابط سمی به شما کمک می کند تا به راحتی آنها را درک کنید و تشخیص دهید.

رابطه سمی چیست؟

این رابطه بین شرکایی است که الگوی تکراری، متقابلا مخرب و ناسالم که موجب آسیب بیشتر برای هر دو فرد می شود است. اين رابطه ممکن است شامل مالکیت، حسادت، سلطه، دستکاری، حتی سوء استفاده یا ترکیبی از این رفتارها باشد.

همسران معمولا احساس نیاز دارند که با همدیگر بدون توجه به آنچه هستند و به اندازه کافی قابل توجه نیستند تاثیر رفتار آنها را به دیگران تحقق بخشند. همسران فقط میخواهند به پیوند خود ادامه دهند تا به شدت،کیفیت وقت خود را با هم تلفیق كنند.

روانشناسی روابط سمی

همسران معمولا عشق عاطفی را اشتباه می گیرند، بنابراین بر آنها کنترل می کنند.

چگونه می توان تشخیص داد که شما در رابطه سمی هستید؟

اول از همه، همیشه احساس خستگی می کنید و هر موقعیتی که قرار است یک فرد شاد، جشن، یک تولد، یک شب عاشقانه باشد، همه را تبدیل به یک فاجعه می کنيد. هنگامی که در خلق و خوی خوب هستید، شریک زندگی شما همیشه راهی پیدا می کند تا دوباره احساس بدي کنید. همیشه چیزی برای نگرانی وجود دارد و شما فقط می خواهید از آن دور شوید.

همسرتان ناراحت کننده است و نشانه آن واضح است. شما احساس می کنید که او همیشه بدون توجه به آنچه که انجام می دهید قضاوت می کند. شما همیشه احساس گناه می کنید، حتی اگر هیچ کاری انجام نداده اید.

به نظر نمی رسد که شما از این شخص حمایت کنید این پیوندي بی خطر و سالم نیست. احساس می کنید که به دام افتاده اید، نمي توانيد چیزی را عوض کنید و نمی توانید کاری انجام دهید. مهمترین چیز در یک رابطه، تأثیر مثبت از شریک زندگی است و اگر احساس کنید که همسرتان مخالف است، پس این نشانه اي واضح از یک بازی سمبلیک است.

چرا در چنین روابطی شرکت می کنیم؟

حتی اگر می دانیم اين روابط سالم نیست، اما اين كار را انجام مي دهيم.

مشارکت در یک رابطه سمی سه دلیل اصلي دارد. اول، افکار و احساساتمان را سرکوب می کنیم، زیرا به دلایلی فکر می کنیم که به این فرد نیاز داریم یا باید با او باشیم. شاید این به خاطر بچه ها باشد، یا چون فرض می کنیم که شایسته آن نیستیم.

دوم، شاید به خاطر ویژگی های نامطلوب باشد. شاید ما از اینکه تنها باشیم می ترسیم یا شاید به شريك خود وابسته باشيم.

دلیل سوم این است که همه ما از دوران كودكي مسائل حل نشده داریم، بنابراین شاید فقط ناخودآگاه تکرار برخی الگوهای ناسالم به جای برخورد با آنها را داشته باشيم.

بعضی از افراد در روابط هستند زیرا می خواهند کسی را پیدا کنند که به طور مستقیم مخالف پدر، برادر یا همسر سابق آنها باشد. بنابراین، آنها تنها به افراط ناسالم به تفکر دیگری می اندیشند که گزینه مناسب باشد.

چگونه از یک رابطه سمی جلوگيري كنيم؟

باید از خودتان بپرسید که این مشکلات از کجا می آیند. آیا واقعا میخواهید با این شخص باشید؟ آیا شما به خاطر صفات مثبت با آنها هستید یا اینکه تنها باشيد بهتر است؟

سعی کنید مکانیزم های دفاع، ترس و معایب خود را شناسایی کنید، بنابراین بیشتر خودآگاه هستید و بنابراین از علت اینکه چرا کسی شما را جذب می کند آگاه هستيد. آیا شریک زندگی شما کسی است که افتخار میکنید که با آن شخصیت احترام، تحسین، صادق و مراقبت داشته باشید؟ اگر است، هنوز ارزش کار کردن دارد.

سعی کنید دلیلی پیدا کنید که چرا هنوز با شریک زندگی خود هستید و تصمیمات خود را کنترل مي کنید. بنابراین کلید این است که خودتان، شریک زندگی خود و رابطه خود را تجزیه و تحلیل کنید.= و مهمترین بخش این است که با خودتان صادق باشید. تمام سپرها، مکانیزم های دفاع و ترس را از بین ببرید و با خودتان مکالمه جدی داشته باشید.

روانشناسی روابط سمی

 

 

منبع
برتر ياب