راه هاي بازسازي اعتماد پس از خيانت

راه هاي بازسازي اعتماد پس از خيانت

بازگرداندن اعتماد پس از شکسته شدن آن سخت ترین چیزی که ممکن است داشته باشيد. هنگامی که اعتماد شکسته مي شود، مسئولیت رسیدگی به آن سخت مي شود و شما احساس می کنید که زندگی شما در حال سقوط است. سخت ترین قسمت تلاش برای کشف جایی است که اشتباه کرده اید یا بايد کاری انجام دهید. هنگامی که اعتماد شکسته می شود احساسات زياد خواهد شد و شما احساس ناراحتی و ناامیدی خواهید داشت. حتی از خودتان سوال می کنید “چگونه کسی می تواند او را دوست داشته باشد؟ من چگونه رفتار کنم؟”

هنگامی که اعتماد شکسته شده است، احساس می کنید که به دام افتاده اید، نمی توانید بخورید و یا بخوابید

عدم اعتماد

فقدان اعتماد، ذهن شما را سرگردان می کند و باعث می شود که به صورت پارانوئید، شما را کنترل کند و همه چیز را به شما بگوید. فقدان اعتماد باعث می شود که رابطه ناپایدار باشد، شما احساس و فکر مي کنید که همسرتان هيچ كسي غير از  شما را تصور نمی کند و رابطه بر دروغ ساخته مي شود. بزرگترین سوال شما وقتی که اعتماد خراب شده است، اين است كه در آينده هیچ راهی وجود ندارد.

راه هاي بازسازي اعتماد پس از خيانت

اکنون اعتماد شکسته شده است، گام های بعدی شما چیست؟ چه كاري میخواهید انجام دهید؟ آیا رابطه ارزش صرفه جویی دارد و اگر چنین باشد، چگونه می توان به جلو حرکت کرد؟

در ارتباط باشید

باید تصمیم بگیرد که در رابطه باقی بمانيد و به جلو حرکت کنيد، کارها و تعهدات براي هر دو شما و تمایل همسرتان برای همکاری با یکدیگر را انجام دهيد ممكن است بازسازی اعتماد غیرممكن باشد و دانستن آنچه كه باید انجام شود، به شما كمك كند تا به جایی كه احساس امنیت می كنید دوباره برقرار شويد، در آن صورت رابطه پایدار و جایی كه احساسات ناخوشایند و اضطراب كاهش می یابد به وجود مي آيد و شما و همسرتان مي توانيد يكديگر را دوست داشته باشيد و همچنين روابط امن، سالم و پایدار داشته باشيد.

راه هاي بازسازي اعتماد پس از خيانت

راه های بازسازی اعتماد

چندین راه برای بازگرداندن اعتماد، زمانی که اعتماد در رابطه شکست خورده است وجود دارد و اگر چه این یک روند سخت است، برای موفقیت ارتباط شما ضروری است. برای بازسازی اعتماد باید موارد زیر را انجام داد:

1. بخشش

شما باید همسر خود را بخاطر آنچه که انجام داده ببخشید. بخشش قلب را برای پذیرش، گوش دادن و شنیدن آنچه مي گوييد، آماده می کند. بخشش به معناي فراموش كردن نيست، به این معنی است که مایل به پذیرفتن همسر خود با امکان شروع جديد باشيد.

2. مرزها

شما باید مرزهای اطراف مناطقی را که اعتماد شکسته شده را تعیین کنید. مرزها ساختار و سازگاری را ایجاد می کنند و ثبات را به رابطه باز می گردانند. بدون مرز، هر کس آنچه را که می خواهد انجام دهد، بايد در ابتدا اعتماد داشته باشيد، بنابراین مرزها ایجاد فضای جدیدی برای شما ایجاد می کنند تا دوباره بتوانید به همسرتان اعتماد کنید.

3. پاسخگویی

شریک زندگی باید مایل به پاسخگویی برای اقدامات خود، برای آنچه که انجام می دهند، برای جایی که می روند و برای آنچه که می گویند، باشد. پاسخگویی به شما کمک می کند تا رابطه برقرار کنید. اگر چه شریک زندگی شما ممکن است ناراحت کننده باشد. مهم است که آنها را انجام دهید، به طوری که احساس ناامنی در رابطه می تواند کاهش یابد.

4. صبر

شریک زندگی شما باید توانایی صبر را داشته باشد. بازسازی اعتماد یک شبه اتفاق نمی افتد، یک هفته، دو هفته، سه هفته یا حتی یک ماه هم اتفاق نمی افتد. مدت زمانی که اعتماد تجدید ساختار مي شود متفاوت است، بستگی به عوامل بسیاری دارد و یکی از آن آسیب هایی است که در رابطه با آن تجربه کرده اید.

راه هاي بازسازي اعتماد پس از خيانت

 

منبع
برتر ياب