رازهايي درباره ي روش ها و سبك هاي ارتباطي زنها

راز ( 1):زن ها عاشق حرف زدن و صحبت كردن هستند، زيرا حرف زدن توليد كننده ي ارتباط است.
راز ( 2):زن ها با صداي بلند فكر مي كنند و با صداي بلند نيز احساس مي كنند!
راز ( 3):زن ها همواره با ذكر جزئيات همه چيز را بيان مي كنند.
راز ( 4):زن ها از صحبت كردن و حرف زدن به عنوان روشي براي تخليه ي تنش هاي خود استفاده مي كنند.
راز ( 5):زن ها هميشه ناراحتي و نگراني خود را كمتر از آنچه به راستي هست نشان مي دهند.

«زن ها عاشق حرف زدن و صحبت كردن هستند زيرا حرف زدن توليد كننده ي ارتباط است » به عنوان مثال:
زني پس از صرف شام به همراه شوهرش بر روي كاناپه مي نشيند. شوهرش كنترل تلويزيون را بلند ميكند و آماده است تا تلويزيون را روشن كند. زن به شوهرش رو ميكند و ميگويد: « عزيزم، بيا اول يه خورده صحبت كنيم »

مرد در حالي كه سريعاً حالت تدافعي به خود مي گيرد مي گويد: « چرا؟ مگه مشكلي پيش اومده »
آيا تبادل فوق براي تان آشنا نيست؟ مطمئنا تبادل فوق براي تان آشناست. نظير همين صحنه هر روزه شايد ميليون ها باردرخانه هاي سراسر دنيا ميان زن ها و مردها اتفاق مي افتد. بدين ترتيب كه زن ها سعي مي كنند با شوهرانشان صحبت كنند و مردها نيز سعي ميكنند به هرقيمت كه شده از آن سرباز بزنند.

براي كلمات وحشتناكي هستند. به محض اين كه اين سه كلمه را مي شنوند، آه مي كشند، غرغر مي كنند،دندان هايشان را به هم فشار ميدهند « بيا حرف بزنيم » بسياري از مردها كلمات بذار يه دقيقه آسايش داشته باشيم » يا « اُه خداي من، اين دفعه چي شده » يا « مگه مجبوريم » و يا « مگه مشكلي پيش اومده » را مي گويند و خود را مهياي نبرد مي كنند.
پيامي كه به زن ها مخابره مي شود در هرحال يك چيز است « نمي خواهم با تو صحبت كنم » « تمام روز سخت كار كرده ام»
گذشته از اين كه چقدر مردها را خوب درك مي كنيم يا اينكه چند بار اين اتفاق برايمان مي افتد، اما با وجود اين مي رنجيم و از اين گونه پاسخ ها سر درگم و سرخورده ميشويم. چرا؟
زيرا  زن ها عاشق صحبت كردن هستند بخصوص با شوهرانشان. به علاوه صحبت كردن موجب توليد ارتباط، نزديكي و صميميت مي شود. آيا بايد دلايل ديگري نيز داشته باشند؟ آيا صرف ميل و نياز به احساس نزديكي و صميميت با مردي كه دوستش داريم كافي نيست كه بخواهيم با او صحبت كنيم. به همين دليل است كه وقتي مي گوييم« بيا صحبت كنيم »
در جواب مي شنويم كه: « چرا؟ مگه چي شده » يا « اَه، دوباره شروع شد » گيج و سردرگم مي شويم. گويي تنها هنگامي مي شود صحبت كرد كه مشكل بزرگي وجود داشته باشد.

منبع
برتر ياب