دلايلي كه زوج هاي ميانسال طلاق مي گيرند

دلايلي كه زوج هاي ميانسال طلاق مي گيرند

زوج هايي كه دهه ها صرف پرورش فرزندان و خود كرده اند پايان ازدواج آنها سال هاي طلايي است. اگر در اين سال ها از يكديگر جدا شويد دوستان و خانواده تعجب می کنند: كه “چه اتفاقی افتاده است؟” بسیاری از مردم درباره همه دلایل احتمالی تخریب ازدواج سوال می کنند. آيا يكي از آنها خيانت كرده است؟ آیا آنها به دليل پول از هم جدا مي شوند؟

این یک سناریوی غم انگیز است، اما اتفاق می افتد. سوال این است، آیا نشانه هایی وجود دارد که ازدواجتان پايان يابد؟ کاملا.

به دنبال کشف برخی از دلایل اصلی که زوج ها تصمیم به راه های جداگانه می گیرند، مطالعه کنیم.

دلايلي كه زوج هاي ميانسال طلاق مي گيرند

درهای بسته

گاهی اوقات زوج ها در یک رابطه بلندمدت، با پویایی های پایدار رابطه روبرو هستند. ممكن است احساس كنند كه از خودكفايي بهره نمي برند. بله، زمان هایی وجود دارد که افراد در یک اتحادیه پایدار احساس می کنند که نمی توانند با هم کنار بيايند و راه های سالمتری را از بین مي برند. آزادی وقت به معنای پایان دادن رابطه است که طی دهه ها تأیید و حفظ شده است.

ارتباطات ناخوشایند

گفته شده است که ارتباط صرفا با شریک زندگی شما نیست، بلکه درک نقطه نظر و دیدگاه زندگی است. وقتی درک و آگاهی در رابطه وجود ندارد، در نهايت رابطه ناپدید می شود و می میرد. مشکلات ارتباطی نتیجه سکته مغزی یا یکی دیگر از بیماری های ناتوان کننده پزشکی است، “پایان دادن” درد و رنج می تواند حتی بیشتر برجسته باشد.

انتظارات بزرگ

اجازه دهید صادقانه باشيم. “مرگ” یک نظم بلند است. دشوار است تصور کنید که این مورد ایده آل در ازدواج های سالم تست شده است، اما این گونه است. هنگامی که بازنشستگی، از دست دادن شغل یا بیماری مزمن شروع می شود، امیدواریم که همسر صمیمی ما به عدم قطعیت و تغییر مسیر ما کمک کند. این مورد همیشه اتفاق نمی افتد در بعضی موارد، عزیزان ما “به اندازه کافی” نبوده اند و تصمیم می گیرند که از ازدواج و اتصال بیرون بیایند. برای افراد متعهد به رابطه، اولویت ها و انتظارات نیز باید مورد بازنگری قرار گیرند.

تغییرات ناخوشایند در شیوه زندگی

بنابراین شما به “سال های طلایی” درآمد رسیده ايد. شما می توانید از درآمد های اختیاری شگفت انگیز استفاده کنید. بسیاری از ازدواج ها نمیتوانند به کاهش ناگهانی درآمد و تغییر سبک زندگی مرتبط شوند. اما اگر رابطه ی شما با درآمدهای شما يكسان نباشد، آیا روابط ارزش زمان و تلاش در اولویت قرار مي گيرند؟

دلايلي كه زوج هاي ميانسال طلاق مي گيرند

نقض اعتماد

همانطور که سوء ظن یکی از شریک ها رشد می کند، حتی در روابط شدیدتر رنج مي بريد. اگر همسر متخلف حاضر به مشارکت در موضوعاتی که منجر به نقض اعتماد است نشد، ممکن است رابطه تان تمام شود.

حسادت

گاهی اوقات همسرانی که احساس می کنند قربانی بیکاري هستند، ممکن است عمق مشکل را بیش از حد تحمل کنند. بله، حسادت می تواند یک مشکل در ازدواج ها اگر یک یا هر دو طرف از ناامنی شديد رنج می برند باشد گاهی اوقات در نتیجه حسادت می تواند تبادل دوستانه از زمان و اطلاعات را کاملا غیر ممکن كند. حسادت قاتل ازدواج در تمام مدت است.

دلايلي كه زوج هاي ميانسال طلاق مي گيرند

آشیانه خالی

بچه ها بزرگ می شوند و امیدواريد خانواده های خود را ترک کنيد تا زندگی خود را با یکدیگر آغاز کنيد. بسیاری از زوج ها در حالی که روزهایی که بچه ها در خانه بودند با استقامت پر شور و شوق بودند. زوج ها کشف می کنند که زمان و تلاش زيادي را بر روی بچه ها سرمایه گذاری كردند و نمی دانند چگونه به عنوان همسر عمل کنند. این می تواند کشف آسیب شناختی برای خانواده باشد، اما اغلب اتفاق می افتد. در چندین دهه ازدواج در رابطه دشوار است. رابطه رو به زوال است. ما نمی دانیم که چگونه با هم باشیم.

مناقشات شخصیتی

مردم تغییر می کنند ما موجودات پویا و در حال تکامل هستیم. به این ترتیب، روابط باید تغییر کند یا تجزیه شود. این اتفاق اغلب مي افتد. در حالیکه تغییر شخصیت و پتانسیل منازعه در نتیجه پیری، زوال عقل و تحصیلات است، برخی از دلایل خارجی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، اختلاف نظر شخصیتی ممکن است بر موضوعاتی نظیر سیاست، والدین پیر و یا نحوه برخورد با یک کودک بالغ مبتلا باشد. وقتی ماچشم انداز مسائل تعریف شده زندگی را با هم ببینیم، ممکن است به یکدیگر متوسل شوید.

دلايلي كه زوج هاي ميانسال طلاق مي گيرند

افكار نهایی

ممكن است برخي ازدواج ها محكوم به مرگ شوند و به پايان برسند در حالی که هنوز طلاق در اين سنين بسيار نادر است  طلاق هرگز ویرانگر نيست. در واقع، زوج های پيرتر ممکن است احساسات فیزیکی و احساسی خود را به طور کامل از دست دادن بدهند بهتر است از درمانگر يا مشاوره ازدواج كمك بگيريد.

منبع
برتر ياب