خواندن سه كارت تاروت

خواندن تاروت هدایت شما را در حرفه و ناحيه اي كه زندگي مي كنيد هدايت مي كنيد.  خواندن اين 3 کارت به سوالات مربوط به گذشته، حال و آینده شما پاسخ می دهد.

  • کارت 1 (گذشته): این کارت موقعیت شما را نشان می دهد – چرا شما در حال حاضر جايي هستید که در آن هستید. اغلب شخص یا رابطه ای را که در زندگی شما را تاثیر قرار مي دهد را نشان می دهد.
  • کارت دوم (در حال حاضر): این کارت نشان دهنده مشکل فعلی است، که اغلب به عنوان یک نتیجه مستقیم از وضعیت شما است.  تلاش برای نشان دادن چیزهایی که قبلا نادیده گرفته شده باشید، توجه کنید.
  • کارت سوم (آینده): کارت نهایی نشان مي دهد شما منابع و افراد مورد نظرتان را نادیده گرفتید .

یک راهنمای تاروت خوب می تواند به شما در تفسیر  کارت های تاروت كمك كند، همانطور که با هر مهارت، تمرین کامل می شود، بنابراین مهارت تاروت خواني خود را افزايش دهيد و در خانه تمرین کنید!

هر كدام از كارتها را با نيت انتخاب كنيد هر يك كارت سه وضعيت فعلي شما از گذشته آينده و حال را به شما نشان مي دهد

 http://bartaryabe.com بارگذاری... بارگذاری... بارگذاری... بارگذاری...

بارگذاری... بارگذاری... بارگذاری...بارگذاری...بارگذاری...

منبع
برتر ياب
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.