خشونت خانگی و سوء استفاده

  سوء استفاده به عنوان یک  رفتار بی رحمانه و خشونت آمیز شخص دیگری توصیف شده است. با این حال، درک خشونت خانگی و سوء استفاده بسيار پيچيده است. اصطلاح سوء استفاده به تعداد زیادی از رفتارها و اعمال اشاره مي شود، اما یک مشخصه یکسان دارد: قصد اقدام به آسیب رساندن به یک فرد دیگر . این آسیب می تواند از لحاظ احساسی، روانی یا فیزیکی باشد، اما تأثیرات شدیدی دارد و بر توانایی قربانیان در عملکرد طبیعی تاثیر می گذارد.

  راه هایی که سوءاستفاده ها را طبقه بندی می كند، بسته به حرفه ای که با آن صحبت می کنید متفاوت است. اساسی ترین فهرستی از دسته بندی ها عبارتند از: عاطفی، روانی، کلامی و سوء استفاده فیزیکی . هیچ کدام از این تعریف ها در  خود منحصر به فرد نیستند، زیرا اغلب نشانه های آنها بسیار شبیه به هم است. به عنوان مثال، فردی که در معرض سوء استفاده فیزیکی از طریق ضربه زدن قرار می گیرد، احتمال دارد که در كلمات ضعيف شود و يا در ارتباط با ديگران محدوديت داشته باشد و احساس بی اهمیتي یا بی ارزشي را تجربه کند.

  نشانه هايي که نشان دهنده خشونت و سوء استفاده های خانگی است

  بسیاری از افرادی که خشونت خانگی و سوء استفاده را در طولانی مدت در طول زندگی خود تجربه کرده اند، ددر الگوهای ارتباط نامناسب و خطرات سوء استفاده طولانی مدت قرار مي گيرند. از آنجا که سوءاستفاده میتواند به شیوه های گوناگون ارائه شود الگوهاي رفتاري خود يا همسرتان را بررسي كنيد .

  آیا شما یا کسی هستید که دوست دارید؟

  الگوهاي زير را بررسي كنيد

  • ترس از همسر؟
  • گاهی اوقات دروغ به خانواده و دوستان برای پوشش رفتار سوء استفاده ناميده مي شود؟
  • مراقب آنچه که گفته می شود و كاري كه انجام می شود  عصبانی نشوید؟
  • با وجود تلاش هایی براي دوست داشتن او، به طور مداوم توسط همسر مورد انتقاد قرار می گیريد؟
  • خجالت زده توسط همسر در مقابل خانواده و دوستان؟
  • به جای تحسین انتقاد روي دستاوردها یا اهداف شما قرار مي دهد؟
  • توسط همسر موردتهدید و ناراحتي قرار مي گيريد؟
  • برای مواردی نظیر  خرید و یا بازدید از دوستان و خانواده، به طور مرتب مورد محدوديت قرار مي گيريد؟
  • جلوگیری از صرف وقت با خانواده یا دوستان؟
  • ناعادلانه و مکرر توسط همسر مورد خيانت قرار مي گيريد؟
  • مجاز به درآمد یا نگهداری پول نیستید؟
  • همیشه در یک مکان خطرناک رها شده اید و یا اموال شخصی شما را نابود کرده است؟
  • دستگیری با دروغ و تهدید؟

  اگر پاسخ به چندین سوالات بالا بله باشد، احتمال دارد که شما یا یکی از عزیزانتان مورد آزار قرار گرفته باشيد. خشونت خانگی یا سوءاستفاده غیرقانونی است. این الگوی رفتارهای است که برای حفظ قدرت و کنترل بر شخص دیگری استفاده می شود. تو تنها نیستی! کمک در دسترس است.

  چه كمكي می توانید به قربانیان خشونت خانگی و سوء استفاده کمک کنید

  اگر کسی اين مورد را  تجربه كند مهمترین کاری که باید انجام دهید این است که گوش دهید و اجازه دهید فرد صحبت کند.  از مکان های خاصی که فرد می تواند  کمک بگيرد آگاهی داشته باشید.مدتهاست که  سوء استفاده و تأثیرات طولانی مدت و کوتاه مدت آن، ننگ و یا نابو دي به وجود آورده است. بسیاری از افراد به خاطر اقدامات سوء استفاده کنندگان خود متهم هستند و اغلب به این باورند که آنها مسئول بدرفتاری هستند که در معرض آن قرار دارند. این مسئولیت جوامع است تا آگاهی از سوءاستفاده را افزایش دهند و آن را به گونه ای تنظیم کنند که قربانیان بتوانند حمايت شوند.

  خشونت خانگی و سوء استفاده