خشونت خانگی و سوءاستفاده بر بخش بزرگی از جمعیت تأثیر می گذارد و بار مسئولیت جدی اجتماعی، اقتصادی و قانونی را برای افراد متضرر به بار می آورد، نزدیک به 20 نفر در هر دقیقه توسط یک شریک صمیمی در جهان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. با این میزان، بیش از یک سال، این معادل به بیش از 10 میلیون زن و مرد مي رسد که مورد خشونت و سوء استفاده قرار می گیرند.

    یک تصور غلط رایج این است که خشونت خانگی و سوء استفاده بیش از حد بر زنان تاثیر می گذارد، در واقع مردان شامل بخش بزرگی از خشونت خانگی و موارد سوء استفاده در ايران در کنار میزان بالای حوادث مستقیم هستند اما بيشتر قربانیان زنان هستند. اطلاعات ملی علیه خشونت خانگی نشان می دهد که 1 در 3 زن و 1 در 4 مرد از طریق یک شریک صمیمی در طول عمر خود، قربانی خشونت فیزیکی شده اند. با توجه به اینکه سوء استفاده های غیر فیزیکی داخلی بسیار دشوار است ، میزان خشونت خانگی و سوء استفاده های خانوادگی می تواند بسیار بالاتر باشد.

    خشونت خانگی و سوءاستفاده چیست؟

    آنچه که خشونت خانگی و سوءاستفاده را شامل می شود،  طیف وسیعی از رفتارها را شامل شود که شامل رفتار فردی در یک محیط داخلی (ازدواج یا زندگی مشترک) است که قصد دارد شخص دیگری را در این محیط با استفاده از نوعی سوء استفاده یا خشونت فیزیکی مورد  ارعاب قرار دهد. خشونت خانگی و سوء استفاده همیشه شامل یک زن و شوهر متاهل نمی شود و مي تواند شامل كودكان و خانواده نيز شود. همچنین می تواند شامل مواردی باشد که معمولا به عنوان خشونت خانوادگی نامیده می شود که شامل سوء استفاده از کودک، سوء استفاده از سالخوردگان یا سوءاستفاده دیگر اعضای خانواده است.

    نوع رفتاری که مورد سوء استفاده یا خشونت خانگی قرار می گیرد، متفاوت از دولت است، اما می تواند طیف وسیعی از رفتارها را به غیر از برقراری ارتباط فیزیکی با فرد دیگری به وجود آورد. خشونت خانوادگی می تواند شامل مواردی باشد که به طور معمول باتلاق و اعمال خشونت آمیز در نظر گرفته می شود. سوءاستفاده خانوادگی ممکن است شامل اقدامات عاطفی، اقتصادی یا روحی یا تهدیدات اقداماتی باشد که شخص دیگری را تهدید و یا مجبور می کند. سوءاستفاده میتواند شامل رفتارهایی باشد که باعث ارعاب، دستکاری، تحقیر، انزوا، ترساندن، ترور، تهدید، تهدید، سرزنش، آسیب،  یا زخمی شدن فرد شود. وکیل مدافع خشونت خانگی ماهر می تواند کمک کند، حقوق شما را توضیح دهد و بهترین راه محافظت از خود را از  شریک متخلف یا عضو خانواده داشته باشد.