توصیه هایي به والدین كه بايد در ابتداي زندگي خانوادگي جديد انجام دهيد

توصیه هایي به والدین

شما در نقش پدر و مادر قدم یافتید؟ و احساس می کنید ممکن است از مشاوره و راهنمایی والدین استفاده کنید؟ این وضعیتي پیچیده است، که همه شما نیاز داريد تا برخی تغییرات را انجام دهيد و چگونگی برخورد با نقشهای جدید را پیدا کنيد. اما به عنوان مهارت های دیگر در زندگی، گام يافتن به پدر و مادر چیزی است که با تلاش و اراده مي توانيد یاد بگیريد.

توصیه هایي به والدین

در اینجا توصیه هایي به والدین كه باید از ابتدای زندگی خانوادگی جدید خود انجام دهید وجود دارد

1. راه های جدیدی را برای دیدن واقعیت از خانواده جدید خود بیاموزید

به یاد داشته باشید، اغلب خانواده ها پیچیده و گاهی اوقات سخت هستند که مسئولیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، اما بسیار متنوع و غنی هستند. این اولین چیزی است که وقتی در میان یک تقابل خانوادگی جدید اتفاق می افتد، به ذهن شما می رسد، اما زمانی که لحظه ای آرام باشید در مورد این واقعیت فکر مي کنید.

توصیه هایي به والدین

صرف نظر از اینکه خانواده جدیدي ایجاد می کنيد در هر صورت، از راه های جدید دیدن واقعیت از یکدیگر مطلع خواهيد شد و این موقعیتي الهام بخش است.

2.  متناسب با سن فرزندان رفتار كنيد

رفتار شما باید با سن فرزندان جدید شما سازگار باشد. اگر کودک جوان تر باشد، آسان تر است. اگر چه حتی این خانواده تازه شکل گرفته ممکن است یک پچ خشونت آمیز ایجاد کند.

بهترین توصیه در این وضعیت این است که احترام به خودمختاری که نوجوان در حال تلاش برای توسعه است را داشته باشيد. او برای مبارزه نیاز به قدرت دیگری ندارد. در عوض، یک نگرش باز و قابل دستیابی بهتر می تواند به او كمك كند

 

3. با خواسته ها و قوانین مخالفت نکنید

هنگامی که اجازه رفتن به جشن تولد را به فرزندتان مي دهيد ممكن است نقاط ضعفی را در كودك ببينيد. با این حال به ناچار موجب بروز مشکلات برای همه افراد خواهد شد.

توصیه هایي به والدین

4. در میان همسر خود و درگیری های فرزندان خود قرار نگیرید

ممکن است به نظر فرصت خوبی برای مشارکت باشد، اما اين چيزي است كه كودكان باید یادگیری برای مقابله با وضعیت خانوادگی جدید را داشته باشيد. همسر و فرزند شما ممکن است مداخله ای از سوی شما را ناخواسته به نفع خود پیدا کند. همسر ممکن است احساس کند که مهارتهای والدینتان را مورد سوال قرار دهد (که ممکن است در آن لحظه تردید کنند) و کودک می تواند احساس کند که در حال زوال است.

5. آزادی بیش از حد ندهید و یا بیش از حد تحمل نکنید

بله، شما نباید بیش از حد آزادي زيادي را به فرزندان بدهيد  و همچنين بيش از حد كنترل داشته باشيم. درک کنید که کودک باید از طریق فرایند انعطاف پذیری حرکت کند و باید سریعا انجام دهد.

توصیه هایي به والدین

صبور باشید و سعی نکنید عشق و احترام را خریداری کنید و آخرین توصیه به یاد داشته باشید كه آن را به چالش بكشيد، زيرا هیچ کس کامل نيست. بعضی از اشتباهاتی را که مجبور به انجام آن هستید، خودتان از بین ببرید و زندگی خانوادگی جدید خود را به عنوان یک فرآیند یادگیری مشاهده کنید. همه شما باید شرایط جدید تطبیق دهید حتی اگر در حال حاضر همه چشمان بر روی شما باشد. همه با گذشت زمان تغییر خواهند کرد و به نقش های جدید مي رسند. بنابراین، اگر ناامید نباشید، همه چیز روشن است

توصیه هایي به والدین

 

 

 

منبع
برتر ياب