تعریف فنگ شویی

فنگ شویی یک متافیزیک مرموزچینی با تاریخ طولانی است. این قدرت طبیعت و انرژی میدان مغناطیسی بزرگ جهان است. فنگ (باد) هوا و انرژی میدان است، در حالی که شویی (آب) به معنای جریان و تغییر است. فنگ شویی یک نظریه است که با مطالعه مواد میکرو (هوا، آب و خاک) و محیط کلان (بهشت و زمین) که برای بقا و توسعه حیاتی است افسانه اي می گوید که فنگ شویی توسط الهه Jiutian Xuannu تأسیس شد و فنگ شویی نسبتا عالی از دوران حکومت های جنگنده (475 – 221 قبل از میلاد) آغاز شده است. ایده اصلی فنگ شویی هماهنگی بین انسان و طبیعت است.  فنگ شویی عمدتا در مورد انتخاب روش های ساخت و ساز و اصول کاخ ها، اقامتگاه ها، روستاها و گورستان ها است


استفاده از فنگ شویی و نکات

فنگ شویی نه تنها در زمان های قدیم بلکه در زندگی مدرن نيز استفاده می شود. همانطور که برای همه شناخته شده است، در تاریخ چین، امپراتوران در هر سلسله یک مکان خوب فنگ شویی برای ساخت کاخ خود و همچنین یکی مقبره خود را انتخاب مي كنند. در جامعه امروز، فنگ شویی بیشتر در طراحی معماری، برنامه ریزی شهری، انتخاب خانه، دکوراسیون در زندگی روزمره استفاده می شود. به عنوان مثال، هنگامی که افراد خانه را خریداری می کنند، دوست دارند بررسی کنند که آیا مکان آن در فنگ شویی خوب است یا نه. هنگام تزئین، آنها می خواهند دیوار را با رنگ مناسب رنگ کنند، مبلمان و زیور آلات مناسب را انتخاب کنند و آنها را در محل مناسب قرار دهند. اگر آنها یک کسب و کار را باز کنند، آنها دوست دارند از اصل فنگ شویی برای انتخاب یک دفتر یا فروشگاه با محل مناسب استفاده کنند. علاوه بر این، هنگام  باز کردن کسب و کار، معمولا یک تاریخ خوشایند برای فنگ شویی خوب را انتخاب می کنند.

دستورالعمل های فنگ شویی

با توجه به استادان فنگ شویی، اگر شما خوابید، نشسته و یا کار کنید با مواجه شدن با مسیرهای خوش شانسی خود، و جلو درب خود را با این جهات جاه طلبی، شما با موفقیت در جذب پول بیشتر، موفقیت در حرفه، وضعیت سلامت، شخصی رابطه یا توسعه شخصی. برای تعیین این که قواعد فنگ شویی برای شما مقدس است، ابتدا باید شماره Kua خود را پیدا کنید که با تاریخ تولد و جنسیت شما محاسبه شده است. در حال حاضر مسیرهای خوش شانس و بی رحم خود را بررسی کنید:

رنگ فنگ شویی

رنگ در همه جا است و همواره ما را تحت تاثیر قرار می دهد. چگونه می توانیم فنگ ها را به درستی در فنگ شویی خانه بکاربریم تا بتوانیم ثروت خوب را دنبال کنیم، تا ازفاجعه جلوگیری کنیم و موفق شویم→

چرا باید از فنگ شویی استفاده کنی؟

اگر فنگ شویی را در زندگی خود اعمال کنید، مزایای زیادی وجود دارد. شما ممکن است به دنبال موفقیت در ثروت، سلامت، عشق، شغل، روابط شخصی و جنبه های بیشتر پس از استفاده از آن باشید.

آیا فنگ شویی علمی یا خرافاتی است؟

تعداد زیادی نظرات و اختلاف نظر در مورد فنگ شویی وجود دارد. بعضی مردم فکر می کنند که فنگ شویی یک دانش جامع از چین است و مشاهدات محترم شمرده شده را به محیط زیست، جغرافیا، سلامت و غیره ارجا می دهند؛ برخی از مردم معتقدند که فنگ شویی یک خرافات قدیمی است که مانع خلاقیت مردم چین در طراحی معماری، طراحی داخلی و غیره می شود.

فنگ شویی شامل فنگ شویی خدایی و فنگ شویی طبیعی است. سابقا هیچ مبنای علمی ندارد در حالی که دومی دارای مبانی علمی است که می تواند از طریق عمل تایید شود. شبه فنگ شویی یک پدیده فرهنگی است که نمی تواند مشکلات عملی را حل کند. به عنوان مثال، مقامات فاسد، مجسمه بودا را پرستش می کنند، و فقیا نيز پرستش مجسمه بودا را دارند، اما هنوز هم نمی توانند تبدیل به میلیونر شود. بسیاری از فرهنگ فنگ شویی به طور گسترده در جامعه و خاندان فنگ شویی وجود دارد، در حالی که فنگ شویی واقعی علمی، مستلزم طراحی دقیق از استادان فنگ شویی مانند طراحی فنگ شویی خانه و هتل است. با طراحی فنگ شویی، الگوی حیاطی می تواند تغییر کند تا به مردم کمک کند تا از برخی بیماری ها خلاص شوند و خلق و خوی خود را تغییر دهند و همچنان ثروت را دنبال کنند و تا از فاجعه جلوگیری کنند.

منبع
برتر ياب
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.