هرگز از سرخوردگی و از دست دادن اعتماد به نفس نترسید. اين آزمون را انچام دهيد تا دریابید که چقدر مي توانيد به خواسته های کارآفرینانه خود دست یابید.

آیا شما تلاش مي كنيد تا آنچه را كه بخواهيد بدست آوريد؟ روحیه کارآفرینی در شما چطور است؟ تعدادی از مردم مشغول فعاليت در شركت هاي موجود هستند نه شركت خودشان. شاید آنها زمان زیادی را برای گرفتن مدرک صرف مي كنند با اينكه مدرك برايشان فقط جنبه نشان دادن همه توانايي هايشان است . شاید آنها بسیاری از ایده های عالی را داشته باشند که هرگز در محل کارشان اجرا نمی کنند، زیرا محيط كار بوروکراتیکي است. گاهی اوقات، آنها احساس رانده شدن مي گيرند،. این افراد وقتی کار خود را به عنوان کارآفرین انجام می دهند، بهتر مي توانند کار کنند. این آزمون شناسایی خواهد کرد که آیا شما دارای ویژگی هایی هستید که معمولا پتانسیل کارآفرینی را نشان می دهند.

اگر در حال حاضر برای فرد دیگری کار می کنید و به شروع کسب و کار خود فکر می کنید، راهی برای اندازه گیری آمادگی شما وجود دارد. شما فقط باید به رفتار فعلی خود نگاه کنید تا بتوانید شانس موفقیت کارآفرینی خود را دقیقا ارزیابی کنید.

رفتارهای خاصی وجود دارد که کارآفرینان موفق درگیر آن هستند و فیلترهای خاصی هست که از طریق آنها  چالش های کسب و کار ارزیابی می شود . این ذهنیت،  تا حدی ذاتی است و می تواند با یاد گيري، تمرین  گسترش یابد. همچنین می توان در 5-10 دقيقه ، ميزان تمايل به کارآفرينی را اندازه گيرد.

اظهارات زیر را بررسی کنید و نشان دهید که چه میزان  با آنها موافق هستید. برای دریافت دقیق ترین نتایج، لطفا هر سوال را  صادقانه پاسخ دهید. با تعیین مقدار کارآفرینی یا EQ خود، چگونگی شکلگیری آن را بیابید. آزمون زیر هیچ اندازه ای از موفقیت آینده شما نمي دهد، اما ممکن است شما را به  جایی برساند كه بتوانيد بهبود كسب و كارتان را افزايش دهيد.

پس از اتمام آزمون، یک گزارش براي نمرات تست خود دریافت خواهید کرد.

[gravityform id=”51″ title=”false” description=”true”]