روز عروسی شما در حال نزدیک شدن است ، روزهایی که به مناسبت این مراسم با هیجان و اضطراب پر شده است. قبل از ازدواج، باید کاملا از تعهد عاطفی و همچنین پیامدهای قانونی و مالی تصمیم خود برای ازدواج آگاه باشيد.

قوانین حاکم بر ازدواج از دولتي به دولت ديگر متفاوت است. با این وجود، در اینجا یک مرور کلی از این قوانیني كه در سراسر کشور وجود دارد و همچنین پیامدهای قانونی و مالی آن آگاه ميشويد.

بررسي قوانين ازدواج

 • مقررات كيفري ازدواج

  ماده ۴۹ چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا ي

 • شروط ضمن عقد، مندرج در قبالۀ ازدواج

  شرايطى که در قباله هاى ازدواج چاپ شده، به قرار زير است: ضمن عقد ازدواج، زوج شرط کرد که هرگاه طلاق بن

 • شرايط ثبت ازدواج

  اگر شرايط مثبت ازدواج موجود باشد و مانعى هم در کار نباشد، ازدواج بين دو نفر ممکن ميىشود.از قديم در ا

 • شرايط مربوط به عقد ازدواج

  مهمترين شرايط: قصد يا ارادهٔ باطنى و رضايت زن و مرد به قبول ازدواج است. قصد يا اراده يکى از شرايط صح

 • ممنوعيت هاي ازدواج

  ممنوعيت ازدواج با زن شوهردار يا زنى که در عدۀ شوهر قبلى است: درصورتى که مردى با علم به اينکه زن، شوه

 • شرايط منفى يا موانع عقد ازدواج

  موانع ازدواج را شرايط منفى ازدواج نيزمى نامند. شرايط منفى، شرايط اجتماعى يا طبيعى موجود بين يک زن و

 • انعقاد ازدواج

  پس از انجام مراسم خواستگارى، نامزدى و توافق طرفين براى آنکه عقد ازدواجصورت گيرد، بايد شرايط معينى وج

 • انواع ازدواج (نكاح)

  ازدواج يک بنياد اجتماعى است که رابطه بين زن و مرد را برحسب عرف و قانون،رسمى، معتبر و شرعى و علنى مى

 • مراكز مشاوره خانوادگي

  ماده ۱۶ به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح

 • دادگاه خانواده

  قوه قضائيه موظف است حداكثر ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن براي كليه دادگاههاي خانواده اقدام كند

 • شرایط لازم برای ازدواج معتبر

  اگر چه بیشتر ازدواج ها به عنوان یک آرایش عاشقانه آغاز می شود، اما ازدواج، در همه موارد، یک قرارداد ق

 • بازگشت حلقه نامزدی

   هنگامی که یک زن و شوهر قصد ازدواج دارند، اغلب قبل از ازدواج حلقه هايي را براي خود مي خرند. توافق کل

 • الزامات قانونی برای ازدواج

  قبل از اینکه ازدواج کنید، شما و شریک زندگی خود باید یک مجوز مجاز ازدواج داشته باشيد براي كرفتن اين م