بخشش

    یک ابزار مهم برای ازدواج موفق ، بخشش همسرتان است. از دست رفتن آسیب های گذشته، ناامیدی و استدلال های کوچک، راهی برای حفظ سلامتی شما از لحاظ جسمی و احساسی است. هنگامی که همسران بخشش مي كنند،  پیوند زناشویی آنها قوی تر می شود. بخشش را تمرین کنید و آن را یک بخش صمیمی از زندگی متاهلي خود بدانید .

    بخشش