بارداري

    بارداری زمان شگفت انگیزی است که زن فرزند را در خود ایجاد می کند. برای یک زن و شوهر ازدواج كرده، این یک زمان عالی براي شادی است، اما مي تواند به هردو فشار نيز بياورد در این بخش، نکاتی راجع به چگونگی مقابله با تغییرات زیادی که بوجود مي آيد مانند: استرس، خوردن غذاي سالم و حفظ عشق با همسر خود مي اورد. ما مشاوره و راهنمایی کارشناسان را به  کمک شمامي آوريم که یک حاملگی سالم و شاد داشته باشید.

    بارداري