انگیزه های غلط برای تشکیل خانواده

متاسفانه بعضی ازدواجها از انگیزه های غلط نشات می گیرند. تعدادی از انگیزه های ازدواج های اجباری به شرح زیر است :

فشار اطرافیان

رهایی از تنهایی و افسردگی

نیاز جنسی

گریختن از واقعیات زندگی خود

احساس گناه به خاطر رابطه دراز مدت پیش از ازدواج

پر کردن خلاء احساسی

پذیرش اجتماعی

تامین مخارج زندگی

اعتماد به نفس پایین

اخذ تابعیت کشور دیگر

بی ارزش شمردن قدر خود

گریختن از رشد و بالندگی تا فرد دیگری مسئولیت مراقبت از آنها را به عهده گیرد. این گونه ازدواجها در موارد زیر نمود بیشتری دارند :

ازدواجهایی که اختلاف سنی فاحشی میان دو فرد وجود دارد

در ازدواجهایی که اختلاف فاحشی در قدرت مالی و یا موفقیت شغلی دو فرد وجود دارد .

ازدواجهایی که مغایرت محسوسی در سبك زندگی دو فرد وجود دارد .

تفاوت های آسیب رسان در زندگی زناشویی

وجود اختلافاتی که می توانند به خوشبختی زندگی زناشویی لطمه بزنند عبارت اند از :

میزان انرژی

وقتی یکی از طرفین ازدواج پر انرژی باشد و در مقابل همسر او کم انرژی، این افراد با مشکلات عدیده ای برخورد می کنند. اختلاف در میزان انرژی در زمینه های مختلف نمایان می شود، که از جمله می توان به معاشرت های اجتماعی، فعالیت های مذهبی و غیره اشاره کرد. در انجام فعالیت های مربوط به خانه نیز سطح انرژی میان زن و شوهر اغلب مسئله ساز می شود، مثلاً ممکن است زن بخواهد کارهایی را در روزهای تعطیل آخر هفته در منزل انجام دهد و شوهرعلاقه مند باشد که پای تلویزیون بنشیند یا روزنامه بخواند .

عادات شخصی

وقتی زن و شوهر عادت های شخصی متفاوتی داشته باشند، به تدریج وحدت میان آنها رو به نقصان میگذارد. از جمله عادت های مسئله ساز می توان به این موارد اشاره کرد؛ وقت شناسی، نظم و ترتیب، وابستگی، احساس مسئولیت، … می توان به عادات شخصی متعددی اشاره کرد که زن و مرد باید قبل از ازدواج به آن توجه داشته باشند. مثلاً اگر یکی از آنها شیك پوش باشد و به لباس و ظاهر اهمیت دهد و دیگری نه، این اختلاف می تواند در رابطه زناشویی آنها دردسر ساز شود. اگر یکی از آنها به خوردن غذاهای مقوی و مغذی علاقه مند باشد و دیگری به این که چه می خورد بها ندهد، مشکلاتی در زندگی زناشویی ایجاد می کند و غیره.

استفاده از پول

بسیاری از زوج ها در اثر نداشتن توافق بر سر مسائل مالی، دچار مشکل می شوند. یکی به فکر آینده است و می خواهد پولش را پس انداز کند و دیگری به خرج کردن پول و خوش بودن در لحظه حال علاقهمند است. یکی معتقد به ریسك کردن است و دیگری فکر می کند که باید به تدریج و با ضریب اطمینان بالا بر دارایی های خود بیفزاید. یکی می گوید درآمد را باید خرج فرزندان کرد و دیگری می خواهد پول را نگه دارد. اختلافاتی از این قبیل می تواند شیرازه زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد، به همین دلیل لازم است که قبل از ازدواج در این موارد بیشتر موشکافی شود.

علایق و مهارت های کلامی

اگر یکی از طرفین ازدواج زیاد حرف بزند و دیگری کم حرف باشد چه مشکلی پیش می آید؟ اگر زن یا مرد علاقمند به گفت و گو و دیگری خواهان سکوت باشد، استرس فراوانی ایجاد می شود. اگر کسی به هنگام صرف غذا علاقه مند به صحبت باشد و همسرش بخواهد به هنگام صرف غذا سکوت کند و یا اگر یکی از طرفین ازدواج به صحبت تلفنی طولانی علاقه مند باشد زمینه های اختلاف را پایه ریزی کرده اند.

سؤالی که با توجه به مسائل فوق مطرح می شود این است اگر افرادی که با هم ازدواج کرده اند در موارد فوق اختلاف داشته باشند چه ویژگی را باید در خود بپرورانند تا بتوانند به زندگی زناشویی ادامه دهند؟

در پاسخ باید اشاره کرد، اگر زوجین دارای ویژگی انعطاف پذیری باشند می توانند به جای این که تحت تأثیر اختلافات قرار بگیرند با تفاوت ها کنار آمده، سپس روی نقاط مشترک تمرکز کرده و برای حل مشکلات راه مناسب پیدا کنند . زیرا در مورد کسانی که قبلا ازدواج کرده اند، امکان برگشت به عقب وجود ندارد.گرچه داشتن اختلافاتی در موارد اشاره شده زندگی را سخت می کند و امکان تفاهم را به حداقل می رساند ولی به شرطی که طرفین اهل تغییر، رشد، تکامل و پیشرفت باشند، همزیستی را غیرممکن نمی سازد.

به طور خلاصه معیارهای اصولی و متناسب برای ازدواج به شرح زیر می باشد:

تا سر حد امکان، تمکن مالی دو خانواده متناسب با یکدیگر باشد

اگر هر دو نفر اهل یك شهر نیستند حداقل در سایر زمینه ها و آداب و رسوم نزدیك به هم باشند

دیدگاه های دو خانواده از نظر مذهبی، سیاسی، اجتماعی ومعاشرت نزدیك به هم باشند

در خانواده دو طرف پدرسالاری یا مادرسالاری به صورت مطلق وجود نداشته باشد

تناسب جسمی، شکل، قیافه واندام هردو نفر به هم نزدیك باشد تا حدی که تفاوت های موجود خیلی چشمگیرنباشد .
از نظر سن و سال متناسب باشند.

از نظر میزان تحصیلات، اختلاف فاحش نداشته باشند

در انتخاب محل سکونت یا محل کار اختلاف سلیقه نداشته باشند

از نظر طرز تفکر و اندیشه اجتماعی به هم نزدیك باشند

دیدگاهشان نسبت به زندگی یکسان باشد، و در زندگی هدف یکسانی را دنبال کنند.

تفاوت های شخصیتی و خصوصیت های رفتاری فاحشی نداشته باشند .

تا آنجا که مقدور است بهره هوشی آنها نزدیك به هم باشد .

دارای دیدگاه های سیاسی گرایش های اعتقادی و افق های فکری نزدیك به هم باشند

هر دو نفر استقلال رأی داشته باشند؛ یعنی شخصاً در امور زندگی تصمیم بگیرند نه با دهن بینی و تقلید از دیگران .

از نظر تفکرات مذهبی در دو قطب مخالف هم نباشند که این مورد بسیار مسئله ساز است .

فرهنگ های یکسان و شبیه به هم داشته باشند.

دیدگاه مالی یکسان داشته باشند.

منبع
برتر ياب