آمادگي و مشاوره

    ازدواج موفق يعني پیدا کردن آدم مناسب. اغلب اوقات، این بدان معنی است که اول شخص مناسب وجود دارد اما اگر فکر می کنید فقط با پیدا کردن خانم یا آقايي جادویی، ازدواج شما کامل می شود اشتباه كرديد بايد بيش تر فكر كنيد زيرا ازدواج یک تعهد طولاني مدت است که نیاز به بلوغ، شفقت، درک، تعهد و عشق بی پایان دارد. برای ازدواج  باید کاملا مطمئن باشید و برای این سفر طولانی مدت آماده شويد اين اطمينان شامل: شناختن شما، استعدادهای شما، ضعف، منافع، ارزشها و انتظارات است و پاسخ به اين سوال كه آیا شما واقعا برای ازدواج آماده شده اید و به تصميم خود متعهد هستيد؟مطالعه اين بخش به شما كمك زيادي مي كند.

     

    آمادگي و مشاوره