سايت برتر ياب از سال 95 شروع به كار كرده و در اين مدت توانسته چندين سمينار موفق برگزار كند

سمينارهاي بعدي نيز در راه است متنظر اطلاع رساني باشيد.

 

سمينار اول تاريخ 20 فروردين 1395 برگزاري سمينار غلبه بر خشونت خانگي و راه هاي درمان آن اين سمينار در  سالن کنفرانس 200 نفره  حقانی برگزار شد و با استقبال زيادي هم روبه رو شد،بنابراين تصميم گرفتيم سمينار دوم را نيز در تاريخ 30 خرداد برگزار كنيم.

 

سمينار دوم 30 خرداد 1395 برگزاري سمينار چگونه بايد ازدواج موفقي داشته باشيم محل برگزاري در سالن کنفرانس و همایش 200 نفره پردیس خدا رو شكر اين سمينار نيز با استقبال زيادي رو به رو بود 

برتر ياب