اضطراب جدایی در ازدواج چیست؟

اضطراب جدایی در ازدواج چیست؟

اضطراب جدایی اصطلاحی در مورد مادری است که فرزند کوچکش براي مراقبت به دیگری مي سپارد و یا زمانی که دوقلوها در کلاس های جداگانه در مدرسه ابتدایی قرار می گیرند وجود دارد و تقریبا اغلب می شنویم و باید یاد بگیريم که چگونه برای اولین بار در زندگی جوانان خود، بدون طرف دیگر باشيم. آیا در مورد بزرگسالانی که از این شرایط روانی رنج می برند را مي دانيد؟

پس اضطراب جدایی در بزرگسالان چيست؟ چه چیزی باعث آن می شود؟ چگونه خود را در رابطه بزرگسالان آشکار می کنيد؟

اضطراب جدایی در ازدواج چیست؟

اضطراب جدايي چیست؟

اضطراب جدایی بیشتر به عنوان اختلال نوجوانی شناخته شده است که در آن کودکان علائم اضطراب را هنگامی که از مراقب اصلی خود جدا می شوند، تجربه می کنند. با این حال در زمان های اخیر، بزرگسالان با اختلال اضطراب جدایی (یا ASAD) به طور فزاینده تشخیص داده می شوند.

اضطراب جدایی بزرگسالان بسیار شبیه اختلالي است که کودکان با آن  مواجه هستند. با این حال این ارقام به طور معمول عبارتند از همسر، خواهر و برادر و یا دوستان. کودکان که اضطراب جدایی را در طول سالهای نوجوانی خود تجربه می کنند، اغلب به زندگی بزرگسالي خود می اندیشند. برعکس، کودکان در دوران کودکی که اضطراب جدایی را تجربه نکرده اند، هنوز در طول سال های بالغی خود قادر به توسعه این اختلال هستند.

این اضطراب ممکن است به صورت حملات ترس و وحشت کامل رخ دهد. این می تواند شامل اجتناب از تنهایی و یا ترس از چیزی که بد می شود به عزیزان اتفاق بيافتد. حسادت شدید و رفتار سختگیرانه، “بدترین حالت” تفکر در مورد جدایی از عزیزان است. به طور معمول اعتقاد بر این است که اضطراب جدایی در بزرگسالان از طریق ادراک در سراسر جامعه در طول سال های اخیر از اهمیت بودن در روابط بزرگسالی بیشتر تأکید می شود.

اضطراب جدایی در ازدواج چیست؟

آیا وضعیت اشتغال مربوط به علت اختلال اضطراب جدایی در بزرگسالان است؟

در حال حاضر مشخص نیست که آیا وضعیت اشتغال توسط ASAD (اضطراب جدايي) ایجاد می شود یا اینکه ASAD ناشی از وضعیت اشتغال باشد. در هر دو مورد، مشخص شده است که اکثر افراد مبتلا به ASAD بیکار هستند یا در فرصت های اشتغال غیر سنتی کار می کنند. متخصصان پزشکی معتقدند که احتمال کمتری از ASAD رنج می برند، بزرگسالانی هستند که بازنشسته می شوند و یا دانشجویان تمام وقت هستند.

اضطراب جدایی در ازدواج چیست؟

اضطراب جدایی چگونه روابط بزرگسالان را تحت تاثیر قرار می دهد؟

اضطراب جدایی آسان نیست. کسی که با اختلال مبارزه می کند، به همان اندازه مي تواند به اختلال در خود نیز دچار استرس شود. توجه شما به تقاضای ثابت است و ممکن است احساس کنید که هرگز نمی توانید آرامش را تضمین ترس های دیگران کنید. ممکن است زمان هایی وجود داشته باشد که احساس ناامنی و ترس را که احساس می کنید فرار نكنيد. متاسفانه، دوست داشتن و یا زندگی با کسی که اضطراب جدایی بالغ دارد، مالیات دهی کند که این رابطه می تواند به سرعت تحت فشار قرار گیرد.

این عنصر حیاتی برای ثبات هر رابطه است که در آن یک یا هر دو شخص اضطراب جدایی بالایی دارند که هر یک از سیستم های حمایتي خود را جدا از یکدیگر دارند. به شدت توصیه می شود که این سیستم های پشتیبانی شامل حرفه ای مجاز باشند که قادر به کمک هر دو طرف به توسعه ابزارهای مقابله برای کاهش میزان ASAD برای خود و دیگران باشد. حمایت از دوستان و خانواده نیز به طوری که هر فرد احساس وابستگی، اجتماعی و حمایت از خود در روابط عاشقانه را دارد.

اضطراب جدایی در ازدواج چیست؟

مبارزه با اضطراب جدایی 

اولین گام برای مبارزه با اضطراب جدایی، تشخیص نشانه های آن و صحبت کردن با کسی در مورد نگرانی هایتان است. قرار ملاقات با دکتر، مراقبت های اولیه و درخواست ارجاع به روانشناس و یا روانپزشک به منظور ایجاد طرح درمان برای اختلال ( البته بیمه پوشش را بررسی کنید!). طرحهای درمان ممکن است شامل جلسات درمان، دارو، نگهداری یک مجله یا نوشته نامه، کاهش تعداد ساعات کاری که در حال انجام است یا نقش کمتری در محل کار، در میان بسیاری از گزینه های دیگر است. مطمئن باشید که همه ی جنبه های طرح درماني خود را با همسرتان در میان بگذارید، زیرا این امر همچنین تاثیر مستقیمی بر آنها خواهد گذاشت.

مهمترین چیز برای یادآوری در مبارزه با اضطراب جدایی بالغ در ارتباط با تیم پشتیبانی به خصوص شریک زندگی تان. در حالی که این اختلال تشخیص پزشکی جدید است، احساسات و مبارزات بسیار واقعی هستند. نگه داشتن خطوط باز و صادقانه ارتباطات بهترین کاری است که می توانید برای مبارزه با آن انجام دهید.

 

منبع
برتر ياب