بي وفايي و خيانت به همسر در نگاه اول پديده اي فردي به نظر مي رسد؛ اما با توجه بهعواقب ناگوار و پيامدهاي سوء آن كه نهاد خانواده و تربيت فرزندان و نيز سلامت و امنيتجامعه را دچار اختلال و آشفتگي مي كند، بايد اين معضل را از آسيب هاي اجتماعي پنهانو بسيار جدي به شمار آو ريم.

زوج هایی هستند که مایل به داشتن روابط قانونی شناخته شده ازدواج نیستند. اگرچه قوانین، رویه ها و مزایای یک ازدواج را به اشتراک نمی گذارند، اما تعهدات اغلب یکساني دارند.

ازدواج عرفی، جایی است که زن و شوهر برای یک دوره زمانی خاص با هم زندگی می کنند و خود را به عموم (دوستان، خانواده و …) نشان نمی دهند که ازدواج کرده اند. این شکل ازدواج نیز قابل تشخیص است، زیرا این امر شامل اخذ مجوز ازدواج یا رفتن به مراسم رسمی ازدواج نیست. اگرچه شبیه سایر انواع وضعیت های بین فردی است.بنابراین، اخلاق  این است که برای هر زمان كه با هم زندگی مي کنید، چه 2 یا 20 سال، ازدواج معتبر ایجاد نمی کند.

 • مجازات ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول

   ازدواج مجدد خواه دائم یا موقت، بدون اجازه دادگاه یا همسر اول جرم نیست آنچه جرم است عدم ثبت واقعه نکاح دائم است. اما ت

 • ازدواج مخفیانه ممنوع است

  خداوند متعال در آیه سوم سوره شریفه نساء اگرچه اجازه داده است که مردان تا چهار همسر را با ازدواج دائم به عقد خود در بیا

 • قوانين ازدواج مجدد در ايران

  مرد می تواند علی رغم داشتن همسر به ازدواج دوم مبادرت کند. این ازدواج می تواند دائم یا موقت باشد. لیکن در ثبت رسمی این

 • علل بي وفايي و خيانت مردان

  ميانگين سني مردان بي وفا در روابط زناشويي، 38٫9 سال وهمسران آن ها 34٫1 سال است. سن 15 درصد مردان از همسران شان كمتر اس

 • قانون ازدواج مجدد

  گرچه برابر قانون و شرع مرد اجازه اختیار همسر دوم را نیز دارد اما این مجوز بی حد و حصر نبوده و متضمن شرایطی است و هر یک

 • بي وفايي و خيانت به همسر

  بي وفايي و خيانت به همسر در نگاه اول پديده اي فردي به نظر مي رسد؛ اما با توجه بهعواقب ناگوار و پيامدهاي سوء آن كه نهاد