ارزيابي جدايي: آيا همسر خود را از دست مي دهيد؟

ازدواج كاري آسان نيست، یک مطالعه نشان می دهد که مردان فقط 31 درصد از مقصران جدايي هستند در حالی که زنان 69 درصد باقی مانده را انجام مي دهند. مردان نسبت به ازدواج بیشتر وفادارند اما زنان بیشتر به طلاق می پردازند. آیا زياد به فکر طلاق گرفتن از همسر خود هستيد. با اينكه در برخی موارد ممکن است جدایی بهترین راه حل باشد.
[WpProQuiz 81]
سؤالات بی نظیر
1. آیا می ترسید زندگی جدیدي را شروع کنید؟
 نه، اما مطمئن هستم که نیازی به آن ندارم
بله خیلی زیاد
 بله، کمی
بله، مطمئن هستم که باید آن را شروع کنم
2. آیا احساس می کنید بهتر است تنها باشید؟
نه در همه موارد
بله گاهی اوقات این احساس را مي كنم
اغلب فکر می کنم می خواهم
 قطعا
3. آیا همسر تان نیازهای جسمی، احساسی و معنوی شما را برآورده می کند؟
بله
 بیشتر
 بخشی
 تقریبا در همه موارد نه
4. آیا فکر می کنید فرزندان تان ازدواج شما را نمونه بدی مي دانند و ممکن است در رابطه شما را ناراحت کنند؟
نه
احتمالا
شانسش بالا است
قطعا
5. آیا مشاوره به بهبود رابطه شما کمک می کند؟
 بله، تا حد زیادی
 بله تا حدودی
 واقعا نه
در همه موارد نه
6. آيا در ازدواج شما احترام و اعتماد وجود دارد؟
هنوز موجود است
 به آرامی خراب می شود
به سرعت خراب مي شود
به طور کامل وجود ندارد
7. دليلي كه با يكديگر هستيد چيست؟
بچه ها
 ثبات مالی
محبت و احترام
 مشارکت
8. آیا در مورد آنچه که خانواده و دوستانتان در مورد طلاق تان فکر می کنند نگران هستید؟
 نه
کمی
 متوسط
 خیلی زیاد
9. آیا به يكديگر خيات كرده ايد؟
اين امر غیرممکن است
 فقط عاطفی
 یک یا دو بار
اين امور براي ما نيست
10. آیا باید نسبت به همسرتان سوءاستفاده کنید؟
نه
 به ندرت
 گاهی اوقات، بیشتر عاطفی
 اغلب و حتی فیزیکی
منبع
برتر ياب