ارتباط زوجين

    اکثر مشاوران ازدواج موافق هستند که ارتباط می تواند رابطه ای را ایجاد یا شکست دهد. زوج هایی که می دانند چگونه به طور موثر و آگاهانه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، روابط همدلی و صمیمیت واقعی را با همسران خود تحقق مي بخشند و از سوی دیگر به احتمال زیاد تجربه خشم، سرخوردگی  را تجربه نمی کنند. ارتباط موثر در ازدواج یکی از مهمترین جنبه های یک رابطه موفق است پس آزادانه با همسرتان ارتباط برقرار کنید،اگر چه چالش برانگیز است اما یادگیری عشق و احترام به همسر و ارتباط برقرار کردن صمیمانه، می تواند به ازدواج شما یک اتحاد کاملا زیبایی دهد.

    ارتباط زوجين