اتهامات خشونت خانگی عليه متهم

آیا تا به حال فکر کرده اید چه اتهامات جنایی بر علیه کسی که متهم به خشونت خانگی شده است، مطرح شده است؟ پاسخی ساده به این سوال وجود ندارد؛ زیرا خشونت خانگی یک جنایت نیست و واقعیت های خاص هر مورد بر اتهاماتی که آورده شده است تأثیر می گذارد. علاوه بر این، با چند استثناء، اتهامات باید با قوانین کشوري مواجه شوند که جرایم ادعایی رخ داده است. به همین دلیل، در این مقاله مفاهیم کلی درباره اتهامات خشونت خانگی را مورد بحث قرار مي دهيم.

قربانی چه کسی بود؟

یکی از عوامل موثر بر خشونت خانگی، هویت قربانی است. اصطلاح “خشونت خانگی” می تواند شامل بسیاری از افراد مختلف باشد: همسران، دوستداران همکاران، والدین یک کودک، کودکان و سالمندان. در بسیاری از کشورها، قربانیان می توانند بر اتهامات جنایی علیه سوء استفاده باشند.

آنها بر قوانین عمومی جنایی خود متکی هستند تا اتهاماتی را که علیه متهمین مطرح شده است، را تعیین کنند. به عنوان مثال، در چنین وضعیتی، احتمال برخورد با همسر، به عنوان خسارت جبران می شود.

قربانی باید در همان خانه به عنوان متهم زندگی کند. با این حال، این که آیا این الزامات مورد استفاده قرار می گیرند، بستگی به واقعیت های هر پرونده و قوانین كشوري دارد که جرائم در آن رخ داده است.

چه کس دیگري حضور داشت؟

زمانی که یک فرد مظنون در هنگام سوء استفاده  حضور داشته باشد.  میزان جرمی را که ممکن است متهم شود را افزایش می دهد. به عنوان مثال، اگر فردی شاهد خشونت خانگی باشد، چه اتفاقی ممکن است به عنوان معاهدات متهم محسوب شود؟

قربانی زخمی شد؟

قوانین بسیاری از کشورها از شدت آسیب های قربانی به عنوان یک عامل در تعیین جرایم بالقوه متهم استفاده می کنند.

آیا یک نظم موجود یا شرایط آزادی مطبوعات نقض مي شد؟

اگر رفتار تجاوزگر یک دستورالعمل محرمانه ای را که قبلا در آن قرار داشت را نقض کرد، این امر اغلب به عنوان مبنایی برای اتهام جداگانه عمل می شود به همین ترتیب، اگر متهم در زمان محاکمه باشد و رفتار وی شرایط شرطی را نقض کند، احتمالا منجر به اتهام جنایی منجر خواهد شد.

اشکال مختلفی از خشونت خانگی وجود دارد مانند سوء استفاده از جسمی، جنسی، احساسی و اقتصادی. اکثر جرایم در زمینه خشونت خانگی توسط قانونگذاران مشخص مي شود. بدین ترتیب، جرایمی که ممکن است در هر کشور مشخص شود، جرایمی را که به موجب قانون مطرح شده است را دنبال می کند. اتهامات جنایی بالقوه شامل حمله، رها کردن کودک، سوء استفاده از کودک، سوء استفاده از سالخوردگان، سرقت و تهدید خشونت است.

همانطور که می بینید، اتهامات جنایی که ممکن است برای اتهام خشونت خانگی در ايران به ارمغان آورد، بسیار مشخص است. علاوه بر این، بسیاری از حقایق، مانند هویت قربانی،  ممکن است حضور داشته باشد، آسیب های قربانی، و دستورات محدود کننده موجود یا شرایط آزادی، می توانند به طور قابل توجهی بر اتهاماتی که برای خشونت خانگی تحویل داده می شوند، را تحت تاثیر قرار دهد.

منبع
برتر ياب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *