آیا شما کامل هستید؟ اهمیت فردیت در مشاوره زوجین براي ازدواجي بهتر

آیا شما کامل هستید؟

اغلب وقتی افراد به مشاوره ازدواج مي روند دوست دارند به صورت فردي نيز اين جلسات را بگذرانند. گاهی اوقات فرد احساس می کند که در مقابل همسرش نمی تواند کاملا صادق باشد. نزدیکی جنسی، مالی و آسیب های گذشته اغلب دشوار است که با همسر خود صادقانه صحبت كنيم، بنابراین قبل از اینکه به جلسات زناشویی برگرديد، درباره مسائل مربوط به جلسات فردی صحبت کنید. بسیاری از زوج هایی که اين كار را درك مي كنند با خوشحالی چند جلسه اولیه را انجام دهيد. هر چیزی برای کمک به ازدواج وجود دارد این مانع اغلب زمانی اتفاق می افتد که توصیه های فردی را برای هر دو طرف انجام دهيم.

ایده مشاوره فردی

به دلایلی، افراد در مورد مشاوره فردی بسیار مشتاق هستند. ما اغلب می شنوم كه افراد مي گويند”ما برای مشاوره زوجین آمده ایم. ازدواج ما را تصحیح کنيد”یا اغلب” هیچ چیز اشتباهی وجود ندارد. اینها کسانی هستند که نیاز به مشاوره دارند. ”

آیا شما کامل هستید؟

آسان است که فقط بر روی ارتباط متمرکز شوید. اگر بتوانيد بهتر ارتباط برقرار کنید. بله، ارتباطات بهبود یافته همواره کمک می کند و زندگی جنسی تکان دهنده می تواند به بسیاری از مشکلات زناشویی کمک کند.

وقتی ازدواج مي کنید، متحد می شوید

زمانی که مشکلی با پول و یا خانواده داريد،اغلب سعي مي كنيد به اين بحران كمك كنيد. اغلب آسان است که خود را در این پویایی از دست بدهیم. فراموش نکنید که ما هنوز هم افرادی هستیم که ازدواج كرده ايم. ما هنوز آرزوها و خواسته های فردی داریم که ممکن است نتوانيم با همسرمان هماهنگ شويم.

آیا شما کامل هستید؟

اهمیت فردیت در مشاوره زوجین

پس منظور از دو نفر چیست و چرا برای مشاوره زوجين مهم است؟ خوب، صحبت کردن براي هر دو (شما و همسر) به خوبی کار مي كند. ما بر روی رفاه فردی تمرکز نمی کنیم. اما ایده آل، است كه بايد اعتماد داشته باشید. شما باید چیزهایی را که دوست دارید انجام دهید، شما (ورزش، سرگرمی ها، اهداف، وظیفه ای که انجام می دهید) احساس مي کنید. چیزهایی هستند که نیازی به تایید دیگران ندارند، زیرا تایید شما کافی است.

خود مراقبت نیز به معنای رسیدن به نقطه ای است که در آن احساس خود را کامل مي کنید. بله، این یک مفهوم رمانتیک است که “نیمه دیگر خود را پیدا مي كنيد” و با خوشحالی بعد از آن زندگی كنيد اما اگر نیاز به مشاوره زوجين داريد، آگاه هستید و مي دانيد.

آیا شما کامل هستید؟

اگر بر این باورید که باید ازدواج کنید کاری انجام دهیم، زیرا در غیر این صورت انسانهای ناقصي هستیم. وقتی می توانیم زندگی خود را با همسر خود غنی سازیم،مي توانيم ازدواج شاد داشته باشیم.

آیا شما کامل هستید؟

چگونه ازدواجي شاد داشته باشیم؟

خب چطور اینکار رو انجام بدیم؟ چگونه می توانیم ازدواج بهتر داشته باشيم؟ اما در حقیقت این یکی از چالش هایی است که فرد می تواند انجام دهد. این كار نیاز به بازتاب دارد. احساس کامل بودن کار سختی است، اما اگر بخواهید شریک خوبی برای همسرتان باشيد، ضروری است. اگر می توانید از جلب اعتماد به نفس خودداری کنید، اگر بتوانید همسر خود را به خاطر خودش انتخاب کنید نه برای برخی از نیازها خوشبخت هستید.

مشاور فردی می تواند به شما کمک کند تا در مسیر شروع کنید.

 

منبع
برتر ياب