آیا بخشش همان فراموشی است؟

بسياري از ما جمله بخشش را به درستي درك نكرده ايم و اين را مفهومي براي عذرخواهي در جامعه مي دانيم. اما آنچه واقعا به معنای بی اعتمادی است تغيير دادن بخشي از رابطه است.

بخشش چیست؟

بخشش فرآیند کاملا داوطلبانه است که فرد می خواهد احساسات و نگرش های صدمه دیده یا منفی را در ارتباط با جرمی که علیه آن مرتکب شده است را کنار بگذارد. این آشتی بین دو نفر است که اجازه می دهد آنها به حالت آرام و همکاری با یکدیگر بازگردند.

اما بخشش همیشه به همان اندازه ساده نیست. در یک همکاری، عمل توهین آمیز می تواند آسیب شدید و گاهی اوقات دائمی ایجاد کند. چگونه می توان از فرآیند بخشش به عنوان راهی برای تشویق و تقویت ارتباطات بهتر و مولد استفاده کرد؟

رابطه سالم رابطه اي است كه برای بخشش وجود دارد

اولا باید ارزش عفو را داشته باشیم. یک رابطه سالم نمی تواند بدون تمایل به پذیرفتن عذر خواهی دیگران وجود داشته باشد. اگر بخشش انکار شود، آسیب و خشم حل نشده است. عدم بخشش می تواند منجر به تلخی شود و مانع رشد و تغییر شود. دوم، باید از شریک زندگی خود را برای اطلاع از عذرخواهی آگاهی داشته باشید. مانند عشق و محبت. پنج زبان متمایز وجود دارد که یک شریک میتواند برای ارائه تقاضای بخشش استفاده کند. در حالی که هر زبان منحصر به فرد است و هر کدام یک هدف نهایی را دارند برای نشان دادن صلح و پشیمانی به عنوان شكلي از بخشش در زير مواردي براين امر وجود دارد.

1. تاسف خوردن

کسی که از این زبان استفاده می کند ممکن است اذعان کند که مرتکب اشتباه شده و تمایل به عقب نشینی از اقدامات مضر دارد. این نشانه کلامی از احترام و آرزوی از دست دادن چیزی است که انجام شده و یا گفته شده است که برای شخص دیگری در رابطه مضر است. کسی که عذرخواهی می کند با استفاده از این زبان از کلمات “من متاسفم” برای ابراز پذیرش گناه استفاده می کند.

2. پذیرش مسئولیت

فردی که از این روش آشتی استفاده می کند. با اتخاذ مسئولیت از آنچه که کلمات و یا اقدامات آنها ممکن است به شخص دیگری یا رابطه داده شود، سرزنش را مي پذيرند. کسی که از این زبان استفاده می کند بیشتر مایل به گفتن “من اشتباه” كردم نسبت به کسانی که از سایر روش های عذرخواهی استفاده می كند است.

3. استفاده از كلمات عذرخواهي

شرکا به احتمال زیاد از کلمات عذرخواهی استفاده می کنند به طور معمول کسانی که از این طریق عذرخواهی می کنند، کاری انجام می دهند تا مرتکب اشتباه شوند. آنها ممکن است اشتباه واقعی را تصحیح کنند یا اگر این گزینه در دسترس نباشد، ممکن است با انجام کار معنی دار ديگري انجام دهند. امید است که از طریق این اقدام شریک آسیب دیده، تمایل شخص دیگری را برای نشان دادن عشق، مهربانی و پشیمانی ببیند.

4. واقعا توبه کنید

واقعا اعتراف كنيد که متأسفيد و گام های فعال برای تغییر نحوه صحبت کردن یا عمل به منظور تعمیر آسیب و جلوگیری از آسیب بیشتر را داريد این باید تلاشي آگاهانه برای پیشگیري و ایجاد برنامه اي برای تغییر رفتار که در ابتدا صدمه دیده است باشد. کسی که در این صورت عذرخواهی می کند، ممکن است یک یا دو بار قبل از پیوستن به برنامه و تغییر نحوه صحبت کردن و یا عمل، از بین برود. اما در نهایت تمایل به دوست داشتن وجود دارد كه استدلال درست و تمایل به انجام کارها متفاوت است.

5. درخواست بخشش

ممكن است نشان دادن تاسف و پشیمانی کافی نباشد. گاهی اوقات با شنیدن کلمات، “آیا من را مي بخشيد؟” یک شریک واقعا درک پشیمانی ، غم و اندوه شخصی که برای آسیب رساندن به کسی که دوستش دارد را احساس می کند. این نه تنها پذیرش گناه و تمایل به تغییر آنچه انجام شده است، بلکه تصدیق احساسات شریک و تمایل به قرار دادن آن بالاتر از هر کسی یا هر چیز دیگری است.

آیا بخشش به معناي فراموشي است؟

بخشش شریک زندگی تان را شاد می کند احساسات شما آسیب دیده و توانایی شما برای اعتماد و اطمینان به فرد دیگر مورد آزمایش قرار گرفته است. این بسیار آسان است. هنگامی که از دوچرخه سقوط مي كنيد و زانوهایتان درد مي گيرند، احتمالا درد را به یاد می آورید. شما حتی ممکن است زخم هایی برای یادآوری این تجربه نيز داشته باشید. شما این لحظات را فراموش نكرده ايد، اما دوچرخه خود را دور نینداختيد و یا هرگز سوار بر آن نشده ايد. شما از درد، خاطرات و زخم یاد می كنيد شما اجازه نمی دهید اشتباهات گذشته مانع رشد در آینده شوند. به همین ترتیب بخشش همسر به این معنی نیست که درد، تحقیر، صدمه زدن یا خجالت را فراموش کرده اید.

اگر بخواهید ببخشید، به این معنی است که فراموش كرده ايد. در عوض بیشتر در مورد خود و شریک زندگی تان تجربه یاد می گیرید.

منبع
برتر ياب
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.