آيا تعهدات مادام العمر را در رابطه خود مشاهده مي كنيد؟

میل به پیدا کردن همسر تعهد ثبات و راحتی را به ارمغان می آورد؛ کتاب ها و فیلم های عاشقانه به ما می گوید كه چه بايد بكنيم ما باید همسر مناسب به خودمان را پیدا کنیم، و تقریبا هر کس در اطراف ما دارای اين هدف مشابه است. اگر شما در حال حاضر در رابطه اي هستید  این مسابقه را در مورد تعهدات مادام العمر همسرتان انجام دهيد.
[WpProQuiz 54]

سؤالات بی نظیر

1. لباس جدید شریک زندگی شما بسیار تنگ است چي کار میکنید؟
الف. من به او حقیقت را می گویم که مراقبت می کند تا چاق نشود
ب. من به او حقیقت را نمی گویم، تا او احساس خجالت نكند
د. من به سادگی به او می گویم که به نظر خوب نيست
ج. من به او می گویم که اين لباس مضحك است
2. چند ثانيه دعواي شما طول مي كشد؟
الف. چند دقیقه
ب. یک روز
د. چند روز
ج. حداقل یک هفته
3. آیا شما با همسر تون ازدواج می کنید اگر فردا بهتون پيشنهاد دهد؟
الف. به طور کامل!
ب) احتمالا بله
د. من باید در مورد آن فکر  کنم
ج. نه
4. هنگامی که با موانع مواجه می شوید، آیا از یکدیگر حمایت می کنید؟
الف. بله، ما اين نوع  زن و شوهر هستيم که  یکدیگر را تشویق می کنيم
ب. بله، اما من فقط از شریک زندگی خود  برای حل مشکلات خودم  استفاده نمي كنم
د. واقعا، ما می توانیم بهتر با هم باشيم
ج. در همه چیز نه، و  زمانی که در معرض سختي باشيم از يكديگر انتقاد مي كنيم
5. آیا شما به طور جدی به یکدیگر گوش می دهید؟
الف. بله، من به شریک زندگی خود گوش فرا مي دهم وقتي ساعت ها صحبت می کند
ب. بله، بیشتر وقتها
د. ما می توانیم بهتر از اين باشيم
ج. نه، ما همیشه همدیگر صحبت يكديگر را قطع مي كنيم
6. آیا به یکدیگر اعتماد دارید؟
الف. کاملا
B99٪
د. بیشتر وقتها
ج. نه، و ما اغلب تلفن های یکدیگر را بررسی می کنیم
7. بعد از بیدار شدن در کنار همسرتان  چه احساسی دارید؟
الف. من احساس انرژی و  خلق و خوی خوب دارم
ب. من احساس تنهایی مي کردم
د. من چیز خاصي را احساس نمی کنم
ج. من قبلا احساس ناراحتی میکردم
8. آیا می دانید که شریک زندگی خود قهوه دوست دارد؟
الف.  بسته به خلق و خوی او بله، و من می دانم که چه نوع قهوه اي را دوست دارد
ب. من فکر می کنم می دانم
د. من مطمئن نیستم
ج. چه کسی اين چيزها را مي داند؟
9. چند وقت شما  با همسرتان تماس مي گيريد؟
الف. هر چند ساعت
ب. دو بار در روز
C. یک بار در روز
ج. فقط یک بار یا هرگز
10. شما خبر خوبی دارید با چه کسی اول تماس می گیرید؟
الف. البته همسرم
ب: دوستانم
ج. پدر و مادرم
د. شخصی که  جذبش هستم، اما نه شریک زندگیم
منبع
برتر ياب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *