چگونه آشپزخانه خود را فنگ شویی كنيم؟

چگونه آشپزخانه خود را فنگ شویی كنيم؟

فنگ شویی آشپزخانه بخش مهمی از فنگ شویی یک خانه استآشپزخانه محل كار با آتش و آب است، بنابراین مهم ترین نقطه در فنگ شویی، تعادل بین یین و یانگ و رابطه مناسب بین آتش و آب استاستفاده خوب از فنگ شویی آشپزخانه می تواند شانس شما را در ساخت پول و جمع آوری ثروت  تغییر دهد.

سبک

آشپزخانه به عنوان یک محل كاربا آتش و آب، بیشترین میزان تصادف در کل خانه است، بنابراین نور روشن اولین نیاز يك اشپزخانه استدرب شفاف باید در دکوراسیون آشپزخانه انتخاب شود و نیاز به نور مناسبي دارد.

جهت

شرق، جنوب شرقی، شمال غربی، شمال شرقی و شمال، هدفی برای آشپزخانه است.
غرب نه خوب است و نه بد ،جنوب و جنوب غربی، مسیرهای شوم است.

تابلوهای طرح

درب آشپزخانه در مقابل ، درب عقب یا درب حمام واقع می شود
اگر درب آشپزخانه در جلوی درب قرار گيرد، شما به راحتی می توانید تلفات مالی شخصی خود را متحمل شوید؛ اگر آن را در پشت درب،باشد ممکن است مقدار زیادی از هزینه های غیر منتظره براي شما ايجاد كند؛ اگردرب اشپزخانه روي به رودرب حمام قرارگيرد، ممکن است بیماری سیستم گوارشی یا آسیب مالی را ایجاد شود.

آشپزخانه باز
در جستجوی مد یا فضای بیشتری، بسیاری از مردم تمایل دارند طراحی آشپزخانه باز را انتخاب کننددر واقع، آشپزخانه باز با محدوده پخت و پز در معرض توانایی ضعیف استدر عین حال آشپزخانه هاي اپن براي اتاق نشيمن نامطلوب هستند زيرا اتاق نشیمن همیشه دارای دود باقی مي مانند که برای محیط خانه و سلامت شخصی نامطلوب است.

آشپزخانه با حمام روبرو می شود و به حمام متصل می شود.
برای صرفه جویی در فضا و تسهیل طراحی، برخی افراد از درب مجلل در مجاورت آشپزخانه استفاده مي كنند و درب آشپزخانه را به عنوان مسیری به حمام باز می در واقع، آشپزخانه متعلق به آتش است در حالی که حمام متعلق به آب است؛ هنگامی که آنها متصل شوند، محدودیت بین آتش و آب شکل می گیرددر عین حال، ميكروب هايي که در حمام قرار می گیرند، به آشپزخانه نيز منتقل می شوند که برای بهداشت و خانواده خطرناک است و مستعد ابتلا به بیماری ها می شوداگر آشپزخانه با درب حمام روبرو است، محدودیت بین آتش و آب شكل مي گيرد و همسرتان مستعد ابتلا به بیماری های پوستی یا حساسیت دستگاه گوارش مي شود.

آشپزخانه مرکز خانه است
آشپزخانه متعلق به آتش استاگر در مرکز خانه قرار داشته باشد، سلامت خانواده به آسانی تحت تاثیر قرار می گیرد، زیرا در قلب خانه وجود داردبنابراین، آشپزخانه باید در موقعیت مطلوبي باشد.

سایر تابوها

1. ابزارها و وسایل مختلف باید مرتب قرار گیرد: گلدان ها و تابه ها اگر در هرج و مرج باشند موجب سردرد می شوند و مستعد ابتلا به میکروب هایی هستند که ممکن است باعث بیماری شوند.

2. یخچال و سطل برنج در آشپزخانه نباید خالی باشد، چون نماد خانواده است که در مورد غذا و لباس نگران نباشید.

3.بايد روبه روي  سینک یک پنجره باشد، به طوری که شما بتوانيد از مناظر خارج از پنجره برای رفع خسته گي و تهویه هوا آشپزخانه لذت ببريد.

4. رنگ های روشن گرم، مانند سفید و سبز، باید براي آشپزخانه ایجاد شود تایک محیط آرامش بخشي را اعمال كند.

منبع
برتر ياب
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.