آثار سوء استفاده از کودکان چیست؟

سوال مخاطب برتر ياب:لطفا آثار سوء استفاده از کودکان در طول سن رشد آنها را بفرماييد؟
پاسخ كارشناس مهران احمدي مشاور خانواده
سوءاستفاده از کودک می تواند در بسیاری از موارد رشد کودکان را تحت تاثیر قرار دهد. دانشمندان ناهنجاری های عملکرد مغزی ، مشکل در دلبستگی های عاطفی و پیشرفت تحصیلی پایین از دلايل سوء استفاده است. به طور معمول، زمانی که یک فرد در معرض تروما قرار می گیرد، مغز آنها به شکل یک نتیجه متفاوت عمل می کند. از آنجایی که مغز کودک هنوز در حال توسعه است، ترومای  کودکان اتفاق می افتد و می تواند اثرات ویران کننده ای داشته باشد که طول عمر آن ها را تحت تاثير قرار دهد. عوامل دیگر كه می توانند نتایج را بیش از حد افزایش دهند شامل: عدم ارتباط قوی با دیگر اعضای خانواده و دوستان نزدیک است. کودکان مبتلا به سوءمصرف ممکن است به شیوه ای منفی عمل کنند یا از بین بروند، که هر دو آنها توسعه اجتماعی خود را نیز محدود می کنند.

سوء رفتار با کودک می تواند بسیاری از اختلالات شخصیتی را در یک کودک ایجاد کند زیرا راه هایی برای مقابله با عزت نفس پایین و درد عاطفی پیدا كنند. کودکان ممکن است دلبستگی های ناسالم را به اشیاء خاص، رفتارها یا آرمان هایی که می تواند آنها را از هر گونه حرکت زندگی منحرف کند، توسعه دهند. آنها ممکن است در مدرسه از لحاظ تحصیلی و اجتماعی نيز رنج ببرند. آنها نیز مستعد ابتلا به افسردگی مي شود، که می تواند منجر به خودخواهی و افراط و حتی تداوم خودکشی شود.

من معتقدم که هر کودکی که سوءاستفاده از هر نوعی را تجربه کرده، به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. مهم است که کودک را در یک دوره مناسب مشاوره بگذرانید تا بتواند اعتماد به نفس خود را بعد از تروما ایجاد کند و هر ذهنیت مخرب را که ممکن است به وجود آورد، تغییر دهد. در این مورد، مشاوره فردی  بهتر کار مي کند، زیرا نیازهای مشاوره هر کودک به میزان زیادی متفاوت است.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.